Zdravé sezení

<< zpět

Jak procvičovat oční svaly

20. 06. 2010 19:43:43

Oči jsou velmi citlivý orgán a proto lidé, kteří dlouhodobě pracují s počítačem, mohou pociťovat jejich únavu. Jednoduchých cvičení pro oči, které lze využít při jejich únavě a mohou také dokonce zrak zlepšovat, existuje mnoho. Ukažme si tedy alespoň ty nejzákladnější.

1) Cvičení očních svalů je nejlepší provádět vsedě na patách a v uvolněné pozici.

2) Oči je potřeba před cvičením uvolnit: zahřáté dlaně přiložíme po dobu 10 sekund na zavřené oči, opakujeme to 2-3x.

3) Hlavu držíme zpříma a bez pohybu. Oči uvolníme. Pohlédneme co nejvýše vzhůru a poté co nejvíce dolů, abychom ve svalech oka cítili mírné pnutí, avšak bez námahy a bolesti. Pohyby očí jsou pomalé, pravidelné. Tento cvik opakujeme 6x. Poté tentýž cvik provádíme se zavřenýma očima.

4) Další cvik provádíme stejně jako v předchozím bodě. Pohyb očima ale provádíme co nejvíce doprava a doleva. Opět cvik zopakujeme i se zavřenýma očima.5) Nyní pohyb provádíme úhlopříčně, tedy co nejvíce doprava vzhůru a doleva dolů, poté doleva vzhůru a doprava dolů. Opět cvik zopakujeme i se zavřenýma očima.

6) Předchozí cviky můžete také různě kombinovat.

7) Nyní přecházíme do krouživého pohybu. Začneme intenzivně kroužit očima doprava dolů a pak doleva vzhůru. Opakujeme 5x, poté cvik provedeme na druhou stranu. Opět cvik zopakujeme i se zavřenýma očima.

8) Cvičit můžeme i akomodaci oční čočky. Natáhneme před sebe pravou ruku, zvedneme hřbet ruky a podíváme se na nehet prostředního prstu. nyní ruku pomalu přibližujeme do blízkosti oka (stále prostředníček sledujeme). Opět ruku pomalu vzdálíme, až je natažena. Zatímco obličej směřuje vpřed a očima sledujeme prostřední prst, pohybujeme rukou do pravé krajní polohy a zpět. Totéž provádíme levou rukou. Můžeme několikrát opakovat.

9) Akomodaci dále můžete cvičit tím, že ukazováček umístíme 20 - 30 cm před oči a sledujeme jej, až jej vidíme ostře. Nyní přeneseme pohled na nějaký předmět vzdálený 4 - 5 m a opět jej sledujeme, až jej vidíme ostře. Opakujeme 10x. Toto cvičení je vhodné provádět často, třeba i při chůzi.

10) Příjemná pro zrak může být i masáž. Ruce složíme v pěsti, zavřeme oči. 2 kloubem ukazováčků masírujeme drobnými kruhovými pohyby oči postupně od vnitřního koutku podél horního okraje očnice až k vnějšímu koutku a odtud zpět k vnitřnímu koutku podél spodního okraje očnice (3x opakujeme). Nyní hřbety ukazováčků třeme oční bulvy v jejich středu. Sklouzneme klouby mezi ukazováčky a záprstími na spánky a masírujeme ty (3x opakujeme).

Tipy
K uvolnění očí také pomáhá studená voda či mrkání.

Varování
Po každém cviku si na několik vteřin udělejte pauzu, aby se svalstvo uvolnilo.

+420 271 734 204

Steco Data, spol. s r. o.
Staňkova 18
149 00 PRAHA 4 - HÁJE (mapa zde)

+420 603 333 321
e-mail: info@stecodata.cz